Architectuur

Je kunt het bouwen van een Business Intelligence toepassing vergelijken met het bouwen van een huis. Net als dat je geen huis bouwt zonder architect, bouw je ook geen business intelligence toepassing zonder gedegen architectuur.

Waarom is een solide BI-architectuur belangrijk?

De wereld van data verandert continu. Het is daarom belangrijk dat jouw Business Intelligence omgeving zo is ingericht dat een aanpassing in het informatielandschap niet hoeft te leiden tot een onnodige herinrichting van de BI-omgeving. Daarom is het verstandig om bij het bouwen van een Business Intelligence toepassing een BI-architect in te schakelen.

Hoe zorgen wij voor een solide Business Intelligence architectuur?

Volgens de Romeinse architect Vitruvius is een goede architectuur gebaseerd op de volgende 3 principes; 1) schoonheid (venustas), 2) stevigheid (firmitas) en 3) bruikbaarheid (utilitas). In de ideale situatie is er een perfecte balans tussen deze drie principes in de architectuur aanwezig, dit geldt ook voor jouw BI-omgeving. Als er geen balans is, wordt er te veel waarde gehecht aan één van de principes en dat staat stabiliteit, kwaliteit en toekomstvastheid in de weg. Dan ben je op de korte termijn misschien geholpen, maar loop je op langere termijn tegen beperkingen van jouw BI-omgeving aan.

Onze Business Intelligence-architect inventariseert vooraf welke informatie benodigd is, welke databronnen ontsloten moeten worden en aan welke eisen de toepassing moet voldoen. Hierbij geloven wij niet in een one-sizefits-all-oplossing. Wij zorgen ervoor dat je in dit proces de juiste afweging kunnen maken en helpen de alternatieven tegen elkaar af te zetten. Tijdens de bouw van de Business Intelligence-toepassing blijft de BI-architect betrokken om te bewaken dat de bouw ook daadwerkelijk volgens de opgestelde architectuur gebeurt.

En dit is niet alleen gebaseerd op theorie maar ook op de ervaring die we hebben opgedaan bij de projecten (en door eigen ontwikkeling) die wij voor onze klanten hebben ontworpen en geïmplementeerd. Met deze praktijkkennis komen we veel sneller, kort cyclisch, tot een tastbaar resultaat!

Eén van onze specialisten

Wat levert een solide BI-architectuur jou op?

  • Een Business Intelligence toepassing die toekomstvast, maar toch wendbaar is.
  • Samenhang tussen de bedrijfsprocessen, functionaliteit, applicaties en technische infrastructuur.
  • Een schaalbaar systeem waarin alle benodigde data opgeslagen of beschikbaar gemaakt en gebruikt kan worden.
  • Een consistente set tooling, waarbij aansluiting tussen de tools geborgd is.
  • Een omgeving waar de door de klant gewenste database / big data / rapportage en analytics tools op draaien.
  • Een evenwichtige keuze in robuustheid, bruikbaarheid en schoonheid van de architectuur; dit uit zich in beheerbaarheid, schaalbaarheid, snelheid, het kunnen leveren van de juiste antwoorden (rapportages / analyses / dashboards) in de gewenste formats (web/desktop/mobiele app, vormen en grafieken, kleuren en logo’s, vaste rapportages of dynamisch self-service).

Gerelateerde cases