Baarsma Winegroup

Uitdaging

Baarsma Winegroup,  een wereldwijd opererende wijngroothandel, had een sterke behoefte aan professionalisering van haar managementinformatie­voorziening. Het vergroten van de betrouwbaarheid van de managementinformatie door standaardisatie, het gebruiken van uniforme definities (één versie van de waarheid) en het vergroten van de gebruiks­vriendelijkheid van de rapportages en de analysemogelijkheden zijn hierbij belangrijk.

Baarsma wilde gefaseerd en eenvoudig meerdere bedrijven (Business Units) toe kunnen voegen om zo op holding niveau te kunnen rapporteren en analyseren

Toepassing Enterprise BI

Een complete BI  oplossing op het SQL Server 2016 platform:

  • Een dimensionaal gemodelleerd data warehouse.
  • Een geïntegreerde Analysis Services analyseomgeving.
  • Een Reporting Services rapportage en dashboard portaal.

Toegevoegde waarde voor Baarsma Winegroup

Een betrouwbare informatievoorziening met heldere, eenduidige definities, waaraan ICT en bussiness zich aan commiteren. Het rapportage portaal en de analyse omgeving worden in alle geimplementeerde Business Units én op holding niveau veelvuldig gebruikt.

Pijler: Data Visualisatie 

Trefwoorden: Enterprise Data Warehouse, Reporting, Analytics, Microsoft SQL Server 

Uitgevoerd voor

“Waarom moeilijk doen als het samen kan” Samen met New Nexus hebben we meer resultaat bereikt dan wij zelf van te voren bedacht hadden – dát is pas toegevoegde waarde bieden!”

Stephan Gunnink, projectmanager en business analyst Baarsma Wines

Uitgevoerd door