GGZ Friesland – ZorgKompas

Uitdaging

GGZ Friesland heeft behoefte aan informatie t.b.v. management sturing, interne en externe verantwoording en het sturen van operationele processen. Deze informatie komt uit allerlei bronsystemen waarbij het niet mogelijk is om snel de juiste gegevens in de juiste vorm overzichtelijk te verzamelen en te tonen.

Daarom heeft GGZ Friesland behoefte aan een systeem dat tegemoet komt aan de brede informatiebehoefte van haar beleidsmakers, stakeholders en eigen medewerkers, een systeem dat gegevens uit verschillende bron(informatie)systemen kan verzamelen en vergelijken en deze informatie geïntegreerd kan vastleggen en presenteren.

Daarnaast moet het gewenste informatie systeem soepel meebewegen met gewijzigde interne en externe wensen in de GGZ zorg.

Toepassing

In ZorgKompas combineren we onze brede kennis en ervaring in de zorgmarkt en de BI kennis in een dimensioneel gemoduleerd op Microsoft technologie gebaseerd datawarehouse.

Dit datawarehouse is de basis voor een geïntegreerd informatiesysteem met een dashboard/rapportage/analyse omgeving t.b.v. interne en externe verantwoording, management en operationele sturing. Het datawarehouse wordt zowel met on-premise als cloud tooling zoals Power BI ontsloten.

ZorgKompas ondersteunt met verschillende modules o.a. de financiële, formatie, verzuim, productie, incidenten, ROM en wachtlijst processen. Daarnaast wordt m.b.v. predictive analyses de productie opbrengst voor de komende jaren voorspelt.

Toegevoegde waarde voor GGZ Friesland

ZorgKompas is het informatie portaal voor GGZ Friesland. Het ondersteunt  de management beslissingen, operationele processen, de interne en externe verantwoording en de begrotingscyclus van GGZ Friesland.

ZorgKompas ondersteunt de behandelaren met op maat gemaakte dashboards waarin de dagelijkse zorgprocessen tot op patiënt niveau kunnen worden gescreend op o.a. ROM en verantwoordingsparameters.

Door ZorgKompas kan GGZ Friesland efficiënter en sneller bijsturen op de ontwikkelingen in de GGZ zorg.

Pijler: Data Management

Trefwoorden: ZorgKompas, Informatiesysteem 

Uitgevoerd voor

GGZ Friesland is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland. Met 1.800 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers behoort GGZ Friesland tot de grootste werkgevers in deze provincie. Per jaar maken meer dan 12.000 mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen gebruik van de zorg- en dienstverlening van deze organisatie.

Uitgevoerd door