Schiphol Group

Uitdaging

Schiphol Group heeft een scala aan datawarehouses die in de loop van de jaren zijn gebouwd. Deze datawarehouses, gemodelleerd als stermodellen, zijn niet geïntegreerd en fungeren zodanig als losse Silo’s. Schiphol heeft echter overkoepelende informatie nodig. Tevens kost het operationele beheer, adaptief en correctief onderhoud van al deze verschillende modellen steeds meer tijd. Dat was de reden voor Schiphol Group om koers te zetten naar een enterprise datawarehouse (EDWH) waarmee bovenstaande problemen geminimaliseerd worden. Het EDWH is gemodelleerd volgens Data Vault 2.0. Het eerste datawarehouse dat is omgezet naar het EDWH is CISS (Centraal Informatie Systeem Schiphol), een van de belangrijkste systemen met vluchtgegevens. De projectaanpak ging volgens de Scrum/Agile methode.

Toepassing Datawarehousing

Voor deze casus hebben we gebruik gemaakt van DataVault om het initiële datamodel van het enterprise datawarehouse neer te zetten. De bestaande ETL tooling binnen Schiphol is gebruikt om de ETL te genereren voor de nieuwe stromen van CISS naar het nieuwe EDWH. De bestaande business rules zijn zoveel mogelijk vereenvoudigd en hergebruikt.

Toegevoegde waarde voor Schiphol Group

Schiphol Group heeft nu een eerste aanzet voor een enterprise datawarehouse waarin andere –legacy-  warehouses kunnen worden opgenomen. Het beheer van het nieuwe EDWH is eenvoudiger en adaptief en correctief onderhoud vergen minder tijd. Hiermee kan de groei die Schiphol de komende jaren gaat maken goed worden opgevangen.

Pijler: Data Management

Trefwoorden: Vluchtgegevens, Vliegtuiginformatie, Landingsinformatie, Parkeerkosten (van de vliegtuigen), Enterprise Data Warehouse, Datavault 

Uitgevoerd voor

Royal Schiphol Group is een luchtvaartonderneming met een belangrijke maatschappelijke opdracht. Met haar luchthavens creëren zij waarde voor de samenleving en de economie.

Uitgevoerd door