WNF

Toepassing datawarehouse

We hebben initieel een Datawarehouse gebouwd dat al 10 jaar draait op het CRM-systeem Magma van WNF. We gebruikten de database en technologie waar Magma ook in draait: Oracle en OWB.

Nu het WNF over gaat naar SalesForce, hebben we het datawarehouse gemigreerd met SSIS in de Azure-Cloud. Hierin is de historische data geborgd en zal de data uit SalesForce toegevoegd worden om beschikking te hebben over de volledige tijdlijn van campagnes, donateurs en donaties.

Uitdaging

Het Wereld Natuur Fonds wil meer inzicht in haar donateurs en in de donaties die binnenkomen. Hiermee krijgt het WNF inzicht in welke donateurs op welke acties ingaan en dus op maat benaderd kunnen worden. En welk soort campagnes succesvol zijn en welke minder – zijn hier zaken uit te leren om toekomstige campagnes succesvoller te maken?

Toegevoegde waarde voor WNF

WNF heeft beter inzicht in de succesratio van campagnes. Ook informatie over donateurs door middel van profilering op basis van donaties, contacten en respons op campagnes is beschikbaar gemaakt en wordt in het CRM-systeem teruggeleverd. Tenslotte wordt informatie over het bezoek van de website van WNF geleverd.

Pijler: Data Management

Trefwoorden: Azure, Microsoft, Oracle

Uitgevoerd voor

Het Wereld Natuur Fonds werd in 1962 opgericht en maakt deel uit van het internationale WWF (World Wide Fund for nature). In meer dan 100 landen en projecten over de hele wereld werken we aan zes grote doelen: diersoorten, bossen, zoetwater, klimaat, oceanen en voeding.

Uitgevoerd door