Data

Management

Data Integratie is het verzamelen van gestructureerde en ongestructureerde data uit bronsystemen in nieuwe structuren om hieruit te kunnen analyseren en rapporteren. De complexiteit in deze discipline, zit met name in de hoeveelheden data en de datakwaliteit. Het niet juist beoordelen van deze complexiteit zal leiden tot een onvoldoende of onjuiste informatie bij de besluitvormers.

Waarom?

Vanwege een explosieve toename van beschikbare data hebben veel organisaties moeite om hun belangrijkste gegevens in kaart te brengen. De professionals van New Nexus Business Intelligence helpen je grip te krijgen op de informatiehuishouding zodat gegevens tijdig op een gestructureerde en transparante manier beschikbaar worden gesteld.

Hoe?

De eerste stap is het analyseren van de informatiebehoefte. Wie heeft welke informatie wanneer nodig? Zijn alle gegevens beschikbaar om de vragen te kunnen beantwoorden? Vervolgens bepalen we de manier waarop de behoefte ingevuld gaat worden. Hier gaan we in op de manier van beschikbaar stellen, techniek, cloud of on-premise en modellering. Tenslotte wordt de oplossing tijdens de implementatiefase gerealiseerd.

Eén van onze specialisten

Wat levert het op?

Data management is gericht op het vergroten van het inzicht in (onder andere):

  • De kwaliteit van de gegevens in de verschillende bronsystemen binnen de organisatie.
  • De efficiëntie en doelmatigheid van belangrijke processen.
  • De klanten van de organisatie.
  • De effecten die maatregelen in het verleden hebben gehad op de doelstellingen van de organisatie.

Door grip te krijgen op data management zorgen we er samen voor dat de ruis uitgefilterd wordt en de relevante gegevens op een begrijpelijke manier beschikbaar zijn. Zo ontstaat er een concreter beeld van de organisatie en kan er effectiever gestuurd worden.

Gerelateerde cases