Datavisualisatie
& self-service

De informatiebehoefte van gebruikers verandert voortdurend. Mensen willen steeds sneller en over meer fronten inzicht. Hierbij is tijdigheid en juistheid van data erg belangrijk. Daarnaast willen steeds meer gebruikers zelf analyses kunnen uitvoeren en rapportages ontwikkelen.

Wij helpen organisaties om de stap te maken van informatiebehoefte naar informatieconsumptie. Een belangrijk onderdeel van deze stap is het slim en begrijpelijk visualiseren van de data. Visualisaties die inzicht geven in het verleden, maar die je ook vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren zodat je hierop kunt anticiperen en handelen.

Naast het opzetten van een ‘centrum van informatie’ begeleiden en trainen wij (eind)gebruikers in het op een juiste manier gebruiken van hun informatie om op deze wijze tot nieuwe inzichten te komen. Software die wij graag gebruiken voor datavisualisatie zijn Power BI en Tableau

Waarom is datavisualisatie belangrijk?

De wereld bevat steeds meer gestructureerde en ongestructureerde data. Door deze data slim en effectief te visualiseren kan het menselijke brein verbanden, patronen en trends ontdekken in de data. Simpele, to-the-point rapporten en dashboards maken het voor de gebruiker gemakkelijker om veel informatie in een oogopslag te verwerken. Op deze wijze vertelt de visualisatie als het ware een verhaal dat niet alleen inzichten toont in de data maar deze inzichten ook naar de voorgrond brengt. Een goed en visueel aantrekkelijk verhaal zorgt dat de gebruiker zich bij de informatie betrokken voelt.

Goed gevisualiseerde data wordt goed gebruikt. Dat is onze overtuiging. Data gaat pas spreken als vorm, functie en inhoud optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Hoe zorgen wij ervoor dat wij de informatie op de beste manier visualiseren?

Voor het vinden van de juiste visualisaties kijken wij eerst welk type informatie gebruikers er binnen je organisatie werken. Dit geeft ons inzicht hoe data gebruikt wordt en welke datavisualisatie vorm hier het beste bij past. We onderscheiden vier categorieën informatie gebruikers:

Standaard gebruikers

Standaard gebruikers zijn consumenten van informatie die op regelmatige basis via standaard rapporten wordt verspreid. Deze rapporten zijn over het algemeen consistent en periodiek herhaalbaar.

Onderzoekers

Onderzoekers zijn bekwamer dan de standaard gebruikers, zowel op het gebied van het gebruik van de BI tools, als het begrijpen van de onderliggende gegevens. Ze hebben nog steeds gestructureerde gegevens nodig, maar ze gebruiken deze gegevens op een meer ad-hoc en/of analyserende wijze.

Verkenners

Verkenners weten niet precies wat ze zullen vinden, maar ze weten waar ze moeten zoeken. Verkenners zijn niet gebonden aan de traditionele datastructuren, maar kunnen de data reorganiseren – en andere interne of externe (open) databronnen gebruiken – om hun vragen te beantwoorden. Verkenners maken in veel gevallen gebruik van self-service tools

Uitvinders

Uitvinders zijn klaar voor niet-traditionele bevindingen. Uitvinders hebben gedetailleerde gegevens nodig om hun werk te doen, en zijn ook experts in het gebruik van geavanceerde statistische en numerieke algoritmen om onbekende patronen in de gegevens te ontdekken.

Eén van onze specialisten

Wat levert datavisualisatie jou op?

Doeltreffende datavisualisatie geeft de mogelijkheid om grote hoeveelheden data goed te interpreteren. Goed gevisualiseerde data leidt tot:

  • een helder inzicht in verbanden, patronen en trends in de data
  • een helder inzicht in het wel of niet behalen van gedefinieerde doelen (KPI’s)
  • een helder inzicht in de relatie tussen oorzaak en gevolg
  • herkenbaarheid door standaardisatie van data weergaven
  • betrokkenheid van de gebruiker bij de data

Gerelateerde cases