Onze waarden

Wij zeggen vaak “wie wij zijn is minstens zo belangrijk als wat wij doen”. Wat wij doen is goed uit te leggen, wie wij zijn is toch wat complexer. Dit zit in de manier hoe wij in het leven staan, hoe wij met onze mensen omgaan, en wat we voor anderen willen betekenen.

Vertrouwen

Vertrouwen geven en ontvangen, de basis voor een succesvolle samenwerking. Integriteit staat hierbij voorop: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We zijn oprecht, draaien er niet omheen en maken dingen niet mooier dan ze zijn. Daar heeft iedereen uiteindelijk het meeste aan.

We vertrouwen ook in de kwaliteit van onze medewerkers, de diensten die we bieden en de waarde die we voor de klant kunnen leveren. Toegevoegde waarde leveren voor onze klanten die leiden tot betere resultaten, dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. We hebben al mooie resultaten weten te behalen voor verschillende organisaties. We zijn dankbaar voor iedere opdracht en het vertrouwen dat klanten ons geven.

Vakmanschap

Vakmanschap met een glimlach, dat vinden wij belangrijk. Ons team bestaat uit 21 vakidioten die elke dag gepassioneerd aan BI oplossingen werken. We hebben veel kennis en ervaring in huis, mede dankzij de mooie opdrachten die we voor onze klanten hebben mogen uitvoeren. Deze kennis en ervaringen breiden we elke dag uit. Dit doen we onder andere door het delen van kennis, zowel intern als extern. Vanuit de gedachte ‘Niemand weet alles, samen weten we meer’.

Onze focusgroep innovatie is opgericht om op een creatieve manier met elkaar samen te werken, waarbij de focus ligt op het opdoen en delen van kennis en ervaring, en niet per se op het vervullen van een doel. Het New Nexus Solar Racing Team is hier een mooi voorbeeld van.

Vrijheid

We werken nauw met de klant samen en dragen onze kennis over zodat de klant na het afronden van de opdracht zelfredzaam is. Zo is de klant niet altijd van ons afhankelijk. Natuurlijk ondersteunen wij ook na het afronden van de opdracht waar nodig en kun je altijd op ons bouwen. We gaan een langdurige relatie met elkaar aan.

We geven onze medewerkers de ruimte om nieuwe innovaties te ontdekken en bieden ondersteuning waar nodig. Onze expertisegroepen zijn hier een mooi voorbeeld van. Eén of meerdere medewerkers die enthousiast zijn over een bepaald onderwerp, gaan aan de slag om kennis over dit onderwerp op te doen en ervaringen te delen. De bevindingen van de expertisegroep kunnen ook voor onze klanten weer interessant zijn, maar ook voor collega’s die niet direct participeren in de expertisegroep.

Verbinding

Binnen ons werkveld is verbinden natuurlijk erg belangrijk. Als geen ander weten wij hoe een organisatie kan profiteren van goed gebruik van data en business intelligence (BI). We hebben de use cases voor efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering en brengen die in verband met jouw organisatie.

Bij ons is je baan meer dan je werk. Wij vinden het belangrijk om samen dingen te ondernemen en dan bedoelen we niet alleen op het gebied van werk. Zo leren we elkaar ook op een andere manier kennen. We kunnen op elkaar bouwen en voelen ons betrokken bij elkaar. Iets doen voor een ander vinden wij onze kernverantwoordelijkheid. De New Nexus Vrijwilligersdag is hier een mooi voorbeeld van. Op deze manier leggen we verbinding tussen onze medewerkers en de omgeving waar we werken en leven.