KNMI

Hoe breng je zo duidelijk mogelijk in beeld hoeveel aardbevingen van welke omvang er in de loop der tijd in Groningen zijn geweest? Vanwege de grote hoeveelheid kleine bevingen, kozen we voor een visualisatie in 3D met Mapbox en Pyhton. Daarbij maakten we dankbaar gebruik van de data van het KNMI.

WNF

Het Wereld Natuur Fonds wil meer inzicht in haar donateurs en in de donaties die binnenkomen. Hiermee krijgt het WNF inzicht in welke donateurs op welke acties ingaan en dus op maat benaderd kunnen worden. En welk soort campagnes succesvol zijn en welke minder – zijn hier zaken uit te leren om toekomstige campagnes succesvoller te maken?

A.Hak

Bij A.Hak maken we gebruik van een bron met een set tabellen die voor elke bedrijf hetzelfde is. Omdat A.Hak uit ongeveer vijftig bedrijven bestaat houdt dit in dat we ongeveer 50 keer dezelfde set aan tabellen hebben die we in de staging laag willen ontsluiten en samenvoegen. De uitdaging is om met een script de staging packages te genereren om deze set aan tabellen te ontsluiten.

Payt

We hebben voor Payt twee dingen gedaan. We hebben eerst factoren opgesteld die van invloed zijn op een betaling. Hiermee kan Payt debiteuren en facturen categoriseren in hoge en lage risico’s. Daarnaast hebben we voor elke individuele factuur een kans op betaling berekend.

Schiphol Group

Voor deze casus hebben we gebruik gemaakt van DataVaultom het initiële datamodel van het enterprisedatawarehouse neer te zetten. De bestaande ETL tooling binnen Schiphol is gebruikt om de ETL te genereren voor de nieuwe stromen van CISS naar het nieuwe EDWH. De bestaande business rules zijn zoveel mogelijk vereenvoudigd en hergebruikt.